Nie bójmy sie katechez z YouTube

Może warto przejrzeć to medium, z którego uczniowie stale korzystają i wskazać im wartościowe filmy np. różne kanały prowadzone przez ojca Adama Szustaka, w tym Langusta na palmie.

Dlaczego warto dbać o tradycję i o symbole?

Młodzież tego nie wie, może warto im zwrócić uwagę na drobne sprawy, które jednak są warte zachodu i pielęgnowania: o wielkanocnym zajączku: Max Kolonko.

Cytat na czas Wielkiego Postu

(Łk 9,22-25)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?

Strona z materiałami doradcy metodycznego ds. religii

Zapraszam do zapoznania się z materiałami umieszczonymi na stronie doradcy metodycznego w zakresie religii p. Marzanny Dubińskiej, a także linkami ze strony siostry Teresy Górczyńskiej, szczególnie ze stroną prowadzoną przez Dominikanów.

Codzienne czytanie Pisma Świętego

Można zaczynać czytanie swojej poczty od czytania Pisma Świętego przeznaczonego na dany dzień. Wystarczy wejść na stronę Czytania na każdy dzień na portalu Mateusz.pl i włączyć na swój adres email Elektroniczna prenumerata Czytań. Od tego dnia codziennie będzie wysyłane na podaną pocztę przeznaczone na ten dzień czytanie Pisma Świętego. Krótka chwila, a ile daje dobrego. Np. można trafić na słowa Jezusa zapisane w ewangelii Mateusza: "Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? ".
Zaciekawiła mnie też Modlitwa przed wejściem do internetu i na katolickie Forum Online.